Be anekdotų http://zurnalaskinas.lt/lt/lietuviu_filmoteka/320igrusk.html „Igruški" yra ne tik kelionė į Žlobiną, tai ir estetinė kelionė į praeitį su nedylančia iš atmin­ties mėlyna spalva, kuria gausiai buvo dažomos viešosios erdvės, su televizoriumi, transliuojan­čiu atmintinai žinomą „sovdepijos" gyventojams Margaritos Terechovos dainuojamą Miledi iš „Trijų muškietininkų". EasyWeb 3.0