Autorius: Santa Lingevičiūtė

Jauni lietuviai – trumpai apie save


Kur link ritasi Rytų ir Vidurio Europos kinas?


Viena pusė Kanų kino festivalio


Tarp dokumentinio ir vaidybinio kino


Žmogus, pakeitęs viską
(Moneyball)


Nuotrupos iš 36-ojo tarptautinio Toronto kino festivalio


Filmas man nebepriklauso


Svarbiausia – ne rezultatas, o metodas


Super 8


Amaya


<    1  2  3  4  5  6  7  8    >