interviu

Laukdavome magiško laiko


Kas, jei kalnai jau pasislinko, o mes to net nepastebėjome?


Filmai ne tokie jau ir svarbūs


Viskas yra tikra


Meilė – tai teatras


Kinas yra kūrėjo konstruktas, turintis sąsajų su realybe


Nenoriu kurti filmų vaizdų šiukšlynui


Aistė Diržiūtė: „Dalis mano personažo liko manyje“


Pokalbis su Lina Lužyte


Kas padaro kiną vertybe


Nekalbaus jaunuolio interviu


Žvilgsnis į gyvenimą pro skalbyklos duris


<    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >