interviu

Dialogas su originalais


Ties kičo ir santūrumo riba


Didžių asmenybių portretų vėrinys


Daugiau nei kino istorijos objektas


Rūpi klausimai, o ne atsakymai


Pasakoju apie bedalius žmones


„Sengirėje“ gamta kalba apie egzistencinius dalykus


Esu pasakotojas


Vieni meta, kitus meta


Visa tai jau buvo „Odisėjoje“


Kinas kaip performansas


Dievas pabėgėlio kūne


<    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >