interviu

Tikiu, kad filmas gali paskatinti abejoti


Prarasto kino beieškant


Svarbiausia – teisybės jausmas


Filmas gimsta iš ryšių su žmonėmis


Filmų kūrimas padeda įveikti melancholiją


Žmonės pyksta visame pasaulyje


Nesigėdiju personažų, apie kuriuos pasakoju


Didžiųjų beieškant


Domina žiaurumo ištakos


Svarbiausia neužmiršti, apie ką filmuoji


Dvi intelektualės su karžygių genais


Paprastos temos ir istorijos, vertos filmo


<    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >