interviu

Svarbiausia neužmiršti, apie ką filmuoji


Dvi intelektualės su karžygių genais


Paprastos temos ir istorijos, vertos filmo


Dialogas su originalais


Ties kičo ir santūrumo riba


Didžių asmenybių portretų vėrinys


Daugiau nei kino istorijos objektas


Rūpi klausimai, o ne atsakymai


Pasakoju apie bedalius žmones


„Sengirėje“ gamta kalba apie egzistencinius dalykus


Esu pasakotojas


Vieni meta, kitus meta


<    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >