• Lyg uždelsto veikimo mina

    Laimonas Tapinas knygoje „Laiškanešys, pasiklydęs dykumoje“ (2008) pateikia išsamias visų režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus sukurtų filmų istorijas, sudėtingas ir skaudžias, išskyrus istoriją, susijusią su šio režisieriaus debiutu Lietuvos televizijoje, taip pat ganėtinai komplikuotą. Savo paskutiniame valandos trukmės televizijos interviu, duotame Izoldai Keidošiūtei, mūsų kino meistras, tarsi diskutuodamas su tais, kurie jo filmus bando prilyginti „rūmų“ menui (atseit nomenklatūriniam), oponentams primena, jog jie nežino peripetijų, kaip buvo kuriami tokie filmai kaip „Visa teisybė apie Kolumbą“ (1970). Nuo šio filmo sukūrimo jau praėjo keturiasdešimt metų. Kuo reikšmingas „Kolumbas“ Lietuvos televizijos istorijoje ir paties režisieriaus kūrybinėje biografijoje?