Dingusi
(Gone Girl)

 Santuokos klubas


Reisierius David Fincher

Scenarijaus autor Gillian Flynn

Operatorius Jeff Cronenweth

Vaidina Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens
2014, JAV, 149 min. Platintojas Lietuvoje Theatrical Film Distribution 


 Jei kam nors ir neteko girdti garsaus amerikieireisieriaus Davido Fincherio vardo, tai apie vienigarsiausijo sukurtjuostų  - „Kovos klub“ (1999) – ino net tie, kurie maai domisi kinu. is filmas buvo pastatytas pagal kultinto paties pavadinimo Chucko Palahniuko romanir atkreipė į jdar daugiau visuomens dmesio. Visoje Amerikoje filmo pagrindu mkurtis panaaus pobdio kovos klubai, kuriuose po darbo susirinkdavo ir vienas kitmlynmis bei kraujosruvomis dosniai apdalindavo ipairos tvarkingi, mandags bei pavyzdingi vyrukai. Filmas „Kovos klubas“ igarsino to paties pavadinimo roman, o Gillianos Flynn knyga „Dingusi mergina“, pagal kurisukurtas naujausias Fincherio filmas „Dingusi“, vos pasirodiusi ir be ekranizacijos pagalbos sugebjo ikarto atsidurti perkamiausiknygsrauose. 

„Kovos klubas“ smarkiai paveikir savaip supurtvisuomen. Ar nors vienam ireisieriaus vlesnifilmpavyko tai padaryti? Nepanau. Ar prabgus penkiolikai metpo „Kovos klubo“ pasirodiusiai naujajai Fincherio juostai „Dingusi“ pavyks sukrsti irovus? Neinia. Bet reisierius ir ioje juostoje nesiliauja mgins tai daryti. Jis nebando nustebinti, igsdinti, sutrikdyti. Fincheriui svarbu bet kokia kaina irovsukrsti. ia intencija pa- remtos didiausios jo pergals ir apmaudiausi pralaimjimai.

Kol kas sunku pasakyti, kokiems filmams gali bti priskirtas naujausias reisieriaus darbas, taiau nekyla abe- joni, kad jo tema turtų bti aktuali ir savaip domi didelei visuomens daliai. tempto trilerio „Dingusi“ siuetas sukasi apie dingusios monos Eims (Rosamund Pike) iekantNik(Benas Affleckas). Penktjvestuvimetiniproga Eimdingsta. inten- syvias jos paiekas leidiasi Nikas, Eims tvai, giminaiiai, kaimynai, artimieji ir net visai jos nepainoję žmons. Eims – graios moters bei puikios monos – dingimo istorija sujaudina visą šal. Taiau kuo ilgiau tsiasi paiekos, tuo daugiau iniasklaidai, artimiesiems ir filmo irovams kyla tarim, kad prie Eims dingimo kakaip prisidjs pats jos vyras. iuos tarimus dar labiau sustiprina paiekmetu girdimi paranojiki odiai iEims dienoraščio.

Per paiekas po didinamuoju stiklu atsiduria Eims ir Niko santuoka, o kakokia paslaptinga prasme ir visa santuokos institucija. Nors ir Eim, ir Nikas pristatomi kaip unikals ir nestandartiniai individai, jtarpusavio santykiai ir jausmai gali tapti puikia mediaga apmstyti santuokapskritai. Tai stipriausia filmo pus. Ir tai, k, be abejons, Fincheris sugeba daryti geriausiai, – naujai pavelgti nusistovjusius socialinius santykius.

„Kovos klube“ matme daug smurto. Jis buvo klubo narius jungiantis bendruomenikas atsakas abejingumui, susvetimjimui, konformistiniam kratutinumvengimui. „Dingusioje“ smurtas ir vl tampa ne griaunania, o jungiania ir kuriania galia. Smurtas ia tampa nenusisekusios santuokos pasekme ir kartu tuo, kas toliau saisto ir jungia sutuoktinius. ioje santuokoje melo ir smurto daug, tik ne visas jis yra kriminalizuotas. Ir tai sukelia dar skausmingesniigyvenimbei norbet kokia kaina gyvendinti teisingum. Filme apmstoma kalts ir bausms tema. Kvestionuojama pati Vakarvisuomenje nusistovjusi nusikaltimo samprata – ar bti neitikimam tikrai nra nusikaltimas? 

gyvendinti teisingum„Dingusioje“ nori visi – Eim, Nikas, Eims iekanisavanoriarmija ir net visa urnalistkurstoma alis. Taiau kuo toliau, tuo labiau aikja, kad apie jok„teisingumia negali bti nkalbos. Drauge vienu metu koegzistuoja ir bando vienas kitistumti daugybskirtingiausi„teisingum“, o kuris ijtas teisingasis teisingumas, belieka isirinkti paiam irovui. Taiau is isirinkimo aktas tik atskleidia, koks aklas ir svetimas yra pasirinktasis „teisingumas“ visiems kitiems galimiems „teisingumams“.