interviu

Margarethe von Trotta ir Felix Moeller

Didžiųjų beieškant

Vienas ryškiausių didžio švedų kino režisieriaus Ingmaro Bergmano šimtųjų gimimo metinių Lietuvoje akcentų buvo „Scanoramoje“ surengta jo filmų retrospektyva. Parodyti ne tik Bergmano filmai, bet ir juostos apie jį patį. Vieną ...

Domina žiaurumo ištakos


Svarbiausia neužmiršti, apie ką filmuoji


Dvi intelektualės su karžygių genais


Paprastos temos ir istorijos, vertos filmo


Dialogas su originalais


Ties kičo ir santūrumo riba


Didžių asmenybių portretų vėrinys


Daugiau nei kino istorijos objektas


Rūpi klausimai, o ne atsakymai


Pasakoju apie bedalius žmones


„Sengirėje“ gamta kalba apie egzistencinius dalykus


Esu pasakotojas


 1  2  3  4  5  6  7  8  9    >