interviu

Matt Sarnecki

Oligarchai ir populistai Vidurio Rytų Europoje

Vienas iš požymių, padedančių atskirti, populiariuoju suvokimu, „normalias“ šalis nuo „nenormalių“, yra tas, kad „nenormaliose“ politikų ir galingų verslininkų piktnaudžiavimus atskleidžiantys žurnalistai rizik...

Išsauganti atmintį erdvė


Festivalis bendruomenei


Kai būti atviram ir lengva, ir sunku


Jaučiuosi kaip diskomforto tyrinėtojas


Kai žmonės pavirs medžiais


Vienas su kamera


Dvi premjeros ir požiūris į kūrybą


Gyvenimo paradas


Ateities metafora


Feliksas Abrukauskas: filmą pasakoji vis kitaip


Trumpo metražo erdvės


Nukrypimai nuo realybės


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >