kino teorija

Snuff kinas ir mirties fenomenas

Meno santykis su mirtimi – itin specifiškas. Taip yra todėl, kad mirtis mene figūruoja ne kaip viena (nors ir privilegijuota) tema, bet kaip paties meno testavimo ir išbandymo būdas. Viena vertus, mirtis visada nurodo į tokią ribą, kurios m...

Kas yra kinas?


Patikėti kinu (ir literatūra)