knygos

Ieškant Šarūno Barto

„Kiek Lietuvoje išleista knygų apie Bartą?“, – klausia manęs sinefilas iš frankofoniškos šalies. „Dabar jau viena“, – atsakau nustebusiam pašnekovui. Iš tiesų, gana keblu paaiškinti kitiems ir išsiaiškinti...

Tarsi bendra fotografija


Sostinės kino teatrų istorija


Pasirodo, įmanoma


„Godzila“, rež. Gareth Edwards, 2014

Kino ir filosofijos susitikimas ties pasaulio pabaigos horizontais


Algirdas Tarvydas Pasvalio rajono kolūkyje „Pavasaris“, 1985

Įsižiūrėkite į veidą


Almantas Grikevičius filmuojant „Faktą“, 1979 m.

Knyga kaip kelio filmas


„Kino teorija: įvadas per juslių prizmę“

Originalus įvadas į kino minties labirintus


Auguste'o ir Louis Lumière'ų sinematografas

Kino meno ABC


A. Žižiūno nuotr.

Šiupinys Šoblei atminti


Apie įvairių požiūrių naudą


Standartai ir nykstantis kino dialektas