Meilės punšas
(Love Punch)


Reisierius Joel Hopkins Vaidina Pierce Brosnan, Emma Thompson, Timothy Spall, Celia Imrie

2013, Pranczija, 94 min. 


 Romantinkomedija. Vyras (Pierce Brosnan) ir moteris (Emma Thomp- son) seniai isiskyr. O io filmo pabaigoje jie bus kartu. Tarp ių įvykibuvsutuoktiniai graiai pykstasi, bankrutuoja, nusprendia pavogti deimant, keliauja Pranczij, ten vykdydami vagystpatiria daug nuotykiir inaujo atranda save bei vienas kit

Tai, be abejo, kvailas filmas, taiau vien dl to, kad yra britikas, tampa pakeniamas. Jei šį scenarijbtų į rankas pams Holivudo studijos samdytinis, btgavsi kakas pana- aus kinematografikai vulgarius „Nuotykius su Diku ir Deine“ („Fun With Dick and Jane“). Su visais priedais: bent penkiais nukritimais, veido tampymu, kvailu juoku ir tiesmuko- mis uuominomis antrgal

Kadangi Brosnanui jau daugiau nei eiasdeimt, o Thompson – beveik eiasdeimt ir jie moka vaidinti, matome mandagfilm. Galime stebti vos matomas aktoriiraikas, jironijir saviironij, lengvai ipildomus dialogus ir visikatsipalai- davimkadre. Kitaip tariant, irint filmnesijauia krjnoro patai- kauti ir surinkti pilnkaspinig