Po Oda
(Under the Skin)

 Fatališka Iškamša


Reisierius Jonathan Glazer

Scenarijaus autoriai Walter Campbell, Jonathan Glazer (pagal Michelio Faberio knyg)

Operatorius Daniel Landin

Kompozitorius Mica Levi

Montao reisierius Paul Watts

Vaidina Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams, Lynsey Taylor Mackay

2013, Didioji Britanija, JAV, veicarija, 108 min. Platintojas Lietuvoje Top Film Baltic 


 Pagal pavadinimJonathano Glazerio filmas turtdirti od, taiau tai btpernelyg tiesmuka (yra tisinrim, yra). Glazeris taikosi tinklain, tiksliau – akies lliuk, kuri it juodoji skylsusiurbia viesir paskleidia tams. Kartu su juodaplauke Scarlett Johansson (kai kuriuos kritikus i transformacija taip paveik, kad jiems atsivrn-toji aktors dimensija) irovas gramzdinamas naktinius vyrmediokls ritualus. Ir vyrai sksta. Manote, idaviau siuetir prietai bent jau turjau spti? Nieko panaaus. Siueto beveik nra, o trkio- janios pasakojimo gijos nesvarbios. Tai kinematografinvizija, save ryjantis klaikus sapnas, kaustantis vilgsnir geliantis ausis atria monotonika muzika. Filmas skverbiasi knkaip geidianims.

Glazerio fantastindrama sukurta pagal kotraytojo Michelio Faberio roman, taiau juo neseka. Reisierius tik nudiria jam odkratydamas aktualesnturin. Romane ateivIzerli medioja vienius vyrus, kad isistų į savo planetkaip delikates. O ko siekia bevardfilmo heroj– taip ir neaiku. Ji vainja Glazgo keliais baltu autobusiuku ir vilioja vyrus savo pinkles. Amerikieikino kritikas Joe Neumaieris klausia: nagi, vyrai, kiek iš jsų sektumt paskui Scarlett Johansson – net jei inotumt, kad ji – gyvybisiurbianti ateiv? Prieš įviliodama pinkles, fatalika monstrdar isiaikina, ar vyrikiniekas nelaukia, ar jie vienii. Paprasti kotvaikinai beveik nesuprantama kalba atsako baltaveids brits klausimus (jos akcentas anglikas ir suprantamas) ir ropščiasi vidun. Po kotijos referendumo galima pajuokauti, kad Johansson knija paiAnglij– mautliglobj. Kodl gi ne? alegorijgalima sudti kok nori turin.

domu, kad romankritikai apibdina ne tik kaip fantastin, bet ir kaip juodjsatyr. Filme lieka tik juodulys. Tiesa, labai klampus ir tikrai prasisunkiantis po oda. Kai gundytoja nusirengindama engia blizganiu juodu paviriumi, ipaskos sekantis susijaudins patinas klimpsta juodoj alyvoj, kol pasksta. Nufilmuota labai estetikai, muzika sunkiasi pro kaulus, bet keiiasi tik vyrikiai, ne pasakojimas. Tai kodl tiek daug kritikfilmgarbina?

„Po oda“ netaiko masinpublik. Filmo krjams rpi rafinuoti kinematografiniai malonumai, aliuzijos Kubrick, Antonioni, vizualū aidimai spalvomis ir formomis. Daniausiai juoda ir balta. Jau pati filmo pradia yra pulsuojantis viesos ir tamsos okis: baltas takas tamsoje pleiasi sauls disk, is tampa juoda akies lliuke. vytiniame abstrakiame fone vyksta ir lemtinga tapatybs vagyst: nuoga ateivirengia baltjmoterir apsivelka jos juodus drabuius. Vliau bus pulsuojanti geltona ir raudona – neatpažįstami kosminiai-simboliniai reikiniai. Taiau kokia jreikm, be auktesnio (nes ne erotinio?) vizualinio malonumo, – sunku pasakyti.

Jei reisierius btvideomenininkas (jis pradjo nuo kvepalreklamvaizdo klip, ir tai jauiasi), visi okintidiaugsmo ir grtsi filmo konceptualumu. Nes videomene danai pakanka vienos minties ir vizualiai taigaus jos pateikimo. Filmkalba sudtingesn, ia reikia ne tik idjos ir juslidirginimo, bet ir intelektualaus pokalbio – jei pretenduojama ne masinpramog. Operatoriaus darbu, kadro kompozicija ir apvietimu, filmavimo rakursais filmas tikrai simena. Ukietjusiems modernistams to pakanka. O kdaryti norintiems ne tik formos, bet ir turinio, ne tik miglotos neinios, bet ir koordinai?

Lieka prisiminti matytus filmus bei knygas ir rayti paralelinius pasakojimus, nes „Po oda“ siuetas nuspjamas beveik be paklaid. Kad personaai be tikslo vainja, digauja ir mirta nepakit, nieko nejaudina. Kaip fatalikos ateivs nejaudina eimynindrama ir rkiantis vaikas. Todl irdama nejuia prisiminiau reisierius, pavertusius aktores savo frustracijalegorijomis. Reisierius kankintojus, meniniauktumpasiekusius kone sadistikomis priemonmis. Larsas von Trieras – vienas pagrindini. Ir ne tik dl antikristiknimfomaniar kvankteljusios Björk. Man spdingiausia buvo Emily Watson suvaidinta ventoji beprot, sutuoktinio siuniama tenkinti kitvyrgeiduli. Jai rods, kad tai Dievo balsas, ir ji pakluso be ilyg. Carlas Theodoras Dreyeris irgi pagarsjo kankinamu darbu su aktore Renée Falconetti. Tikros anos d’Ark aaros ir gar- sieji stambs planai – ne dl malonipokalbi.

iuos pavydius miniu ne nordama iliustruoti, kaip kino industrija ir ypadidieji meistrai emocikai ir fizikai inaudoja aktores. Kalbu kaip irov, matanti rezultat, jei ne pateisinant, tai bent paaikinantpriemones. Scarlett Johansson iuo atveju tra keista tuščiavidurll, kurios istorija iurpi, bet svetima. Kritikai diaugiasi, kad pamat„tikr“ aktor– daug „natralesn“ nei kituose filmuose (nes ia ji ateivsu juodu peruku). Gal ir pamatme maiau grimuotaktors knir kompiuterines jo inaras, bet po oda nebuvo nei raumen, nei kaul, nei irdies. Tik naftos ulietas „juodasis kontinentas“. Sigmundas Freudas btpatenkintas.