Mergaitė su katinu
(Incompresa)

Jokio gailesčio


Režisierė Asia Argento

Scenarijaus autors Barbara Alberti, Asia Argento

Operatorius Nicola Pecorini
Vaidina Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg, Gabriel Garko, Alice Pea

2014, Italija, Pranczija, 103 min. Platintojas Lietuvoje A-One Films Baltic 


 Filme „Mergaitsu katinu“ (re. Asia Argento) pasakojama apie vaikystir alia egzistuojantsvetimir danai nepakeliam suaugusijpasaul. Juostgalima pavadinti brendimo drama (coming of age), nes „privalomjanro elementyra ne vienas (mokykla, konfliktai su tvais, draugs, pirmoji simpatija, buinys), taiau nuo tradicini, daniausiai amerikietikų šio anro variantfilmas kiek skiriasi. Jis neada laimingos pabaigos ir pagrindinheroj– apie deimties metmergaitArij– murkdo tamsesniame vandenyje (nors spalv, kaip ir reisiers tvo, giallo meistro Dario Argento filmuose, utektinai, tik jsimbolikos maiau) nei eilinis paauglikas holivudinis niekalas. Taip, is filmas yra greiiau apie vaikyst, taiau tokinelaiming, kad Arija per anksti priversta patirti suaugusijpasaulio neteisybir, inoma, viliones. Nuo vyno ir cigareiiki biiuliavimosi su atsitiktinai gatvje sutiktomis prostitutmis ir jdrauguiais (pastarieji jau tikras italkino tropas, kaip ir banyia ar dievobaimingas kunigas – kaipgi be j!).

Arija nepritampa prie aplinkos, jauiasi nesuprasta ir nemylima, nors ne ji, o greiiau aplinkiniai (iuo atveju – eima) jatstumia ir veja alin. Ekscentrika ir kartakošė motina pianist, kurisuvaidino Charlotte Gainsbourg, labiau myli dukriankstesns santuokos, o Arija tik primena nenusisekusius santykius su jos tvu, garsiu italkino aktoriumi. Pastarasis irgi kratosi Arijos ir akivaizdiai labiau rpinasi roiniame pasaulyje paskendusia paaugle dukra Lukrecija ipirmosios santuokos bei savo karjera, kuri, neduok Dieve, sutrikdys kokie nors bloga lemiantys enklai. Pavyzdiui, ant naujo scenarijaus lappriguls juodas Arijos katinas. Arijos gyvenimas tai nuolatinis blakymasis tarp motinos ir tvo nam, lyg savotikos Scils ir Charibds. Kai motinai nra nuotaikos, nes jkamuoja migrena, arba kai ji pradingsta su nauju meiluiu, Arija keliauja pas tv. O kai is neapsikenia po kojomis besimalanio dar vieno vaiko, juodo katino arba ryte kambarArijos atneto balandio (dar vienas blogas enklas), jis isiunia, tiksliau, iveja Arijatgal pas prakeiktmotin. Arija susikrauna lagaminpasiima augintinpo paastimi ir vl keliauja tuo paiu marrutu – nuo durprie dur.

Viename epizode desperatikas ilumos ir artumo siekis veria Arijigerti dozraminamjir po io incidento ji kurlaikgauna pavojingu bdu usitarnauttvo dmes, taiau greitai viskas grįžta senas vėžes. Kitame – pietos – epizode motina glaudia dukr prie savs, Arija sikniaubia jai krtin, taiau po keliminuimotina jau nekreipia jjokio dmesio.

Koks nors holivudinis panaaus pobdio filmukas mus, irovus, netiesiogiai guost, kad anksiau ar vliau pagrindinveikja patirs meil, kad ta laiminga pabaiga btinai ateis, nes kitaip tokiuose filmuose juk nebna. Taiau Asia Argento nuo pat pradineigia, jog tvmeilvaikams egzistuoja a priori, kad tai kain kokia duotybir btinyb. Arijos tiesiog niekas nemyli – tai ir viskas.

Bet skaudisituacijreisierrodo ne verklendama ar siekdama msgailesio (finale Arijos balsas ukadro sako: „Visa tai papasakojau ne dl to, kad vaidiniau auk, bet kad geriau mane paintumte...“). Arijos vaikysts pasaulyje netrksta spalv, komisituacij, šėlionisu geriausia drauge, nerpestingumo ir reisiertai rodo stilizuodama, aruodama veikjus, kiek parykindama ir sutirtindama situacijas ir aplink. Matyt, tokivaikystji prisimena pati, mat ne viename interviu prisipažįsta, kad filme yra autobiografinidetali(tikrasis reisiers vardas Arija, jos tvai irgi menininkai). Filmas tikrai nra be priekait, jis kenia nuo ritmo bd, fragmentikumo, neretai reisierpernelyg daug dmesio skiria aplinkai, usiaidia stiliumi, taiau iekrano (pirmiausia – ipagrindins aktors Giulios Salerno aki) sklindanti viesa paperka.

O dviprasmikoje pabaigoje, kai Arija eilinkartklibikiuoja gatve su kuprine ir juodu katinu baltame narve, kai atsisuka kamerir ukadro girdime jau mintus odius, matai ne sugniudyt, bet stipriir stojikmažą asmenyb, kuri atlaikketuris imtus smgiir atlaikys dar tiek pat.