Siuntėjas
(The Giver)

 Ateitis be ateities


Reisierius Patrick Hughes

Scenarijaus autoriai Sylvester Stallone, Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt

Operatorius Peter Menzias Jr.

Vaidina Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jason Statham, Wesley Snipes, Mel Gibson, Dolph Lundgren

2014, JAV, 126 min. Platintojas Lietuvoje Garspasaulio raai 


Kakur tarp imtParyiaus centro knygynyra ir toks, kuriame viskas skirta vien vaikams. Jo vitrinoje idliotos spalvotos knygos apie garsiausius pasaulio filosofus. Nauda, kurigali gauti vaikas ijam paprastai paaikintdidijfilosofiniidj, jo mstymui turttapti tiesiog nepamatuojama. Taiau koks vaikas gali turti kantrybs tikrai filosofijai? Ir ia slypi didysis tokios pramons keliamas pavojus: kaip padaryti taip, kad supaprastinto Jeano-Jacques’o Rousseau mintys netaptnereflektyvia neapykanta literatrai, menui ir mokslui, kad Platonas nevirstvaikus imotinpavogti noriniu komunistu, o Friedricho Nietzsche’s kaukiidja netapt pseudointelektualia banalybe, kai su vienais monmis elgiesi nuoirdiau nei su kitais?

Jaunimui (Young Adult) skirtfilmtikslas primena ias vaikikas knygas. Visi kaip vienas jie pasakoja apie tai, kaip per netektir skausmprotagonistas tampa tikru lyderiu, tikru „suaugusiuoju“. Visa tai, savaime suprantama, vyksta magikoje realybje, kur visi vaikto baisiai keistai apsirengir gyvena pasaulyje, spalvrykumu ir gausumu panaesniame kompiuterinį žaidimnei  tikrą gyvenim

Phillipo Noyce’o „Siuntjas“ bando bti savotika George’o Orwello Young Adult versija. Aliuzijų į „1984-uosius“ ia tiek daug, kad be j, ko gero, likttik trumpametrais apie tai, kad ateities dviraiai nebeturs stipin. Ir vis dlto filmas sugeba nuoalyje palikti visus tikrai svarbius G. Orwello klausimus, visas problemikiausias idjas, visk, ko nebtgalima per porminuipaaikinti penkeri metvaikui.

Jonas, Fiona ir Aeris tuoj baigs ateities mokyklir eis dirbti ateities darb. Liddami, kad kiekvienos dienos nebepraleis su geriausiais draugais (iaip jausmateities pasaulyje nra, bet itie nesiskaito), jie prisiekia, kad visada iliks draugais. Kitdientironika Meryl Streep holograma jiems paskiria darbus, kurie, inoma, nulemti ianksto, nes ateityje laisvs nra.Jonasgauna svarbiausi ir uduoi: jam patiktas atminties saugotojo vaidmuo. Iesms tai reikia, kad Jeffo Bridgeso knytas „siuntjas“ jimokys jausti ir matyti spalvas.

Nuo pat pirmosios minuts bent tru- putsusitapatinti su veikjais trukdo visikai nevykusiai sukurti trijdraugpersonaai. Aeris, „tas, kuris visus prajuokina“, savo antrir paskutinpoktpasako madaug atuntfilmo minutir vislikuslaikleidia nesu- prantanio, kas vyksta, bet vis tiek pykstanio mogaus iraika irdamas tveikj, kuris tuo metu su juo kalba. Fiona, kuriai udraustus meils jausmus pradeda jausti Jonas, turtbti „ta, kuri visus priveria ypsotis“, bet visfilmparaidiui daro tai, kjai tuo metu pasako Jonas, pati niekada neparodydama nlao avesio.

Bet pats nykiausias personaas filme yra pats Jonas. Nuo pirmjminuių žirovui kartojama, kad, kaip ir reikttiktis iprotagonisto, jis yra labai ypatingas. Tik sunku pasakyti kuo. Jis smalsus, bet tik po to, kai jį įkalbina Jeffas Bridgesas. Jis kai kjauia, turi jausmus, bet vlgi – tik dl Bridgeso. Jis pakankamai drsus nepaklusti statymui, bet du kiti jaunuoliai, su kuriais vieninteliais esame supaindinti, irgi jiems nepaklsta (kitaip tariant, itsavybturi lygiai 100 procentjaunimo, kurmums rodo „Siuntjas“).

Meryl Streep, be abejo, vaidina gerokai domiau nei jaunieji kolegos, bet jos antagonistvis tiek atrodo daugiau juokinga nei baisi. Tai, kaip neargumentuotai, kaip tuščiai ji neka, yra neabejotinai labiausiai siutinanti „Siuntjo“ apsimetinjimo tuo, kuo jis tikrai nra (filmu, turiniu kpasakyti), dalis. „Jei mons turi pasirinkim, jie pasirenka neteisingai. Visada“, – sako Meryl, greiiausiai mintyse save tikinanti, kad po trijų „Oskar“ negda vaidinti net ia. Ir tuo jos diktatoriko blogio idjseka baigiasi. Be jokio bandymo paaikinti, kad gal be jausmvisuomengali daugiau pasiekti moksle, kad galbt tai kitas natralus ingsnis mogaus evoliucijoje, ar dar kokios nors blogieiui prideranios tirados.

Galbt po vien abejingumsuklusiveikjkonflikto pradios btgalima tiktis, kad bent jau finalinis jdvikovos „iriimas“ bu spdingesnis. Deja. „Siuntjui“ pasakius, kad jei Jonas pabgs utam tikros ribos, visas miestas atgaus prisiminimus ir jausmus (kokryšį turi vieno mogaus pabgimas ir viskitnesugebjimas jausti, niekas taip ir nepaaikina), Jonas pasileidia bgti. Valdovė Streep sugalvoja, kad geriausia bus pasisti jo gaudyti Aer(kuris vis dar yra geriau- sias Jono draugas ir dl to, akivaizdu, yra tinkamiausias kandidatas jnuudyti). is Jonpasiveja ir paleidia bgti toliau, kaip galjo atspti visi, iskyrus Meryl Streep.

Paskutines deimt minuiJonas tiesiog eina tolyn. Eina ir galvoja, kaipgeraiyrajausmai.Eiti darosi vis sunkiau, bet jaudintis dl jo trukdo reisieriaus taip nevklikai parodytos tolesnių įvykiuuominos, kad kas antras irovas jau po pirmo pusvalandio galtų tiksliai nupasakoti, kas vyks finalinje scenoje.

Jungtinse Valstijose „Siuntjas“ pasitiktas gan iltai. irovai giria filmugebjimkalbti sudtingomis temomis fantastikos anro kontekste. Bet tiesa ta, kad patogiai per- ms dideldalanksiau literatroje ir kine deimtis kartkurtdistopi- nių visuomenių portret, „Siuntjas“ sugeba ratu apsukti bet kokitikrai domitem, galiausiai grįždamas prie minties, kad jausmai mogui labai svarbs, o tai net vidutinigabumseptintokturtpritrenkti banalumu. Idjinipanaumtarp „Siuntjo“ ir G. Orwello, A. Huxley ar bet kurio kito itempalietusio autoriaus, itieskrusio suaugusiajam, yra ne kdaugiau nei panaumų tarp penktojo „Lietuvos ryto“ puslapio ir „Nusikaltimo ir bausms“. Nortsi tikti, kad tai tik vienas nepavyks filmas, bet udirbti pinigai bei pusiau padors kritikatsiliepimai greiiausiai reikia, jog tai veikiau yra dsnin- gas anro judjimas link adult istorij, adult temas paliekant nuoalyje. Judjimas prie kino, kuriame komu- nistas nekenia laims, arabas – laisvs, o norint sustabdyti blogtereikia labai panorti.