Autorius: Irma Šimanskytė

Aš perėjau ugnį, tu buvai su manim