Autorius: Giedrė Andreikėnaitė-Kiselienė

Medžioklė
(Jagten)


Roy'aus Anderssono humaniškasis „trivializmas“