Nr. 2012/1 (317)

Ir vėl „Kino pavasaris“. Šiemet, regis, dar pavasariškiau nusiteikęs, parengęs žiūrovams net vienuolika programų, išplėtęs Vidurio Europos jaunojo kino konkursą „Nauja Europa – nauji vardai“, pristatantis daug pasaulyje pagarsėjusių filmų. Į keletą iš jų rubrikoje „Kino kritikai rekomenduoja“ atkreipiame dėmesį ir mes.

Rubrikoje „Iš arčiau“ supažindiname su puikiu lenkų kino aktoriumi Robertu Więckiewicziumi, fenomenaliai suvaidinusiu pagrindinius vaidmenis dviejuose „Kino pavasaryje“ rodomuose filmuose – Agnieszkos Holland „Tamsoje“ ir Grego Zglińskio „Drąsa“.

Festivalių festivalio formulė leidžia „Kino pavasariui“ sudaryti rinktinę programą, kuri kartais būna turiningesnė nei pripažintų festivalių, kuriuose dominuoja konkursas. Šiemetinėje Berlinalėje Živilei Pipinytei pristigo sukrėtimų, o geriausias vaistas nuo vaikiškų šių dienų kino ligų buvo kino klasika. Roterdamo kino festivalis taip pat vadovaujasi festivalių festivalio principu, tačiau pilkame šiuolaikinio autorinio kino sraute Linas Vildžiūnas įžvelgė vos vieną filmą, kurio tema ir originali traktuotė inspiruotos aktualaus socialinio diskurso – lenkų menininkų Ankos ir Wilhelmo Sasnalių „Iš tolo vaizdas gražus“. Rekomenduojame jį ateinančiam „Kino pavasariui“.

Numerio temoje Renata Šukaitytė nagrinėja kintantį emigrantų iš Vidurio ir Rytų Europos įvaizdį pastarojo dvidešimtmečio Europos kine. Nuo savęs pridursime, kad be šio regiono istorinės ir emocinės patirties, be jo menininkų indėlio šiuolaikinės Europos kinas atrodytų seklus ir prėskas. Roterdamas šiemet ignoravo buvusio socialistinio lagerio šalių kiną, – juo palankiau „Kino pavasariui“, kurio konkursas pretenduoja užpildyti šią nišą.

Balandžio 4-ąją Andrejui Tarkovskiui sukaktų 80 metų. Jo nekompromisinės kūrybos fenomeną ir archetipiniais tapusius jos motyvus aptaria Narius Kairys.

Sinefilijos arba „aistringos meilės kinui“ apibrėžimo takumą ir transformacijas „kino mirties“ laikais teoriniame ekspromte nagrinėja Lukas Brašiškis.

Algimanto Puipos dilogijos Jurgos Ivanauskaitės kūrybos motyvais antrąjį filmą „Miegančių drugelių tvirtovė“ entuziastingai aptaria Aneta Anra. Su Mariumi Ivaškevičiumi apie jo būsimą pilno metražo vaidybinį filmą „Santa“, kuriamą koprodukcijoje su suomiais, kalbasi Gediminas Kukta.

Pasitikdami pavasarį tvirtai pažadame skaitytojams šiemet išleisti 4 žurnalo numerius.

 

Iki pasimatymo!
Kinas