Autorius: Roma Pauraitė

Ne atlikėja, o kūrėja


Nėra laiko gerumui


Atsakomybės našta


Matęs širdimi


Talento paslaptis


Vienas iš paskutiniųjų...