Autorius: Nijolė Andrijauskienė

Agora


Karaliaus kalba
(The King’s Speech)


Valgyk, melskis, mylėk
(Eat Pray Love)


Turistas
(The Tourist)


Vingiuotas kelias namo
(Due Date)


Trys įtemptos dienos
(The Next Three Days)


Rizikinga erzinti diedukus
(RED)


Kūrikas
(Kočegar)


Naktinis pasimatymas
(Date Night)


Mačetė
(Machete)


<    1  2  3  4  5    >